Skip links

Palet
Döngüsü

palet döngüsü

Neden Palet Döngüsü

İzmir web tasarım
Daha fazla bilgi için bize ulaşın.

Verimlilik ve DüşükMaliyet

Standart kalitede bir paletin farklı müşteriler tarafından kiralanması, kullanılması ve aynı paletin sisteme tekrar girmesiyle palet döngüsü sağlanmaktadır. Bu sayede farklı tipte paletlerin oluşturduğu ek ve operasyonel masraflar olabildiğince azaltılmış; bunun yerine daha avantajlı olan palet döngü sistemi oluşturulmuştur.

Doğal KaynaklarımızKorunuyor

Doğal kaynaklarımız, dünya nüfusunun artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi nedeni ile her geçen gün azalmaktadır. Bu nedenle malzeme tüketimini azaltmak, değerlendirilebilir nitelikli atıkları geri dönüştürmek sureti ile doğal kaynakların verimli olarak kullanılması gerekmektedir. Ormanlar, su, petrol vb. doğal kaynaklarımızın üretim sürecinde kullanılması sonucu, cam, metal, plastik ve kağıt/karton ambalajlar elde edilmektedir. Piyasaya sürülen ambalajların atık haline geldikten sonra, türlerine göre ayrılıp geri dönüşüm sanayine sevk edilmesi sonucu, geri dönüştürülmüş malzemeler çeşitli ürünlerin üretim aşamasında ikincil hammadde olarak kullanılmaktadır. Böylece doğal kaynaklarımız daha az kullanılarak, doğaya katkı sağlanmış olmaktadır. Örneğin; 1 ton kâğıdın geri dönüşüme katılması sonucu 17 ağacın kesilmesi önlenmektedir

Dağol Kaynaklar
enerji pcs palet

Enerji TasarrufuSağlıyoruz

Eşya üretiminde endüstriyel işlem sayısını azaltmak şartıyla geri dönüşüm enerji tasarrufu sağlar. Örneğin metal içecek kutularının geri dönüşümünde, bu metaller doğrudan eritilip yeni ürünlere dönüştürüldüğünde, bu metalleri üretmek için kullanılan cevherler ve bu cevherleri saflaştırmak için gerekli işlemler artık üretimin gerçekleşmesi için gerekli değildir. Böylece alüminyum teneke kutuların geri dönüştürülmesiyle %96 oranında enerji tasarrufu sağlanabilir.

Atık HacmiAzalıyor

Geri dönüşümün uygulanması ile çöplere giden atık miktarında azalma sağlanarak. bu atıkların taşınması ve depolanması işlemleri için daha az miktarda alan ve enerji kullanılmış olur. Evsel atıkların yaklaşık yoğunluğu 0,6 kg/m3 iken, ambalaj atıklarının yoğunluğunun yaklaşık 0,3 kg/m3 olduğu görülmektedir. Evsel atıklar için bu azalma ağırlık olarak fazla olmamakla birlikte, hacimsel olarak bakıldığında oldukça önemli bir oran teşkil etmektedir. Yapılan toplama operasyonlarında evsel atıklar yaklaşık %75-80 oranında sıkıştırılabilirken, ambalaj atıklarında bu oranın yaklaşık %25 olduğu tespit edilmiştir. Ambalaj atıklarını geri kazanılması ile daha fazla evsel atık toplama araçlarında toplanabilmekte, bu durumda toplama ve taşıma maliyetlerini düşürmektedir. Depolama sahalarına daha az gideceğinden, çok yüksek maliyetlerle inşa edilen depolama alanları daha uzun sürelerle kullanılabilmektedir.

pallet cycle pcs palet atık hacmi
geri donusum pcs palet

Geri Dönüşüm GeleceğeYatırım Demektir

Üzerinde yaşadığımız Dünyanın bize sağlamış olduğu doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılması, gelecek nesillerin de kaynak sıkıntısı çekmemesi için önem arz etmektedir. Biz bu Dünyanın doğal kaynaklarını ne kadar tasarruflu kullanırsak;erha bizden sonraki nesiller de o kadar az kaynak sıkıntısı çekecek ve gelecek kuşaklar da doğal kaynaklardan yararlanma olanağı bulacaktır. Bunun yanı sıra ülkemizde geri dönüşüm sektörü her geçen gün gelişmektedir. Bu gelişim, yeni tesislerin kurulmasını ve yeni iş imkânlarının oluşmasını sağlayacaktır.

Döngüsellik Gideceğimiz Yoldur

Uzun süredir devam eden ve oldukça etkili döngüsel ekonomi sistemleri işletiyoruz. Paletlerimiz yeniden kullanım için tasarlanmış ve üretilmiştir. Paletleri sürekli tamir ederek , tekrar tekrar kullanıma kazandırırız. Kırık ahşap veya kullanım ömrü dolmuş paletler ise yine dönüştürülerek doğaya kazandırılır.